Ismo Alanko Kalevalafest 2019
Flow-sirkus-Marta-et-Kim-7914
Hannu-Pekka-Bjorkman-Jukka-Perko-2023
Ona-Kamu-2022
Ville-Rauhala-2023
Eero-Saunamaki-2022
KYN-Loitsut-2017
Emilia-Lajunen-Suvi-Oskala-2020
Okra-Playground-2022
Playtime-2023
Miras-2021
Harri-Kuusijarvi-2019
Jaakko-Laitinen-2019
Junges-Consortium-Berlin-2017
Posthuman-2023-2
Tololab-2019
Maria-Ylipaa-2017
Aili-Jarvela-2023
Lyyti-2021-2
Maija-Kauhanen-2022
OASBB-Carling-Family-2022
Naïssam Jalal, 2022
Playtime-2023-2
Ona-Kamu-2017
Glenn-Kotche-2021
Henrik-Sandas-Quintet-2021
Okra-Playground-2022-2
Kamarikesa-Jazz-2022
Lyyti-2021-1
Helka-Seppala-2021
Vesala-2017
Posthuman-2023-3
Vox-Aurea-2017
Frigg-2020
Tuure-Kilpelainen-2022
Cellomania-2022
Matti-Salo-Quartet-2022
Medusa-Jouka-Valkama-Piia-Komsi-2022
Suistamon-Sahko-2023-1
Katarina-Barruk-2022
Suistamon-Sahko-2023-2
Anna-Dantchev-2022
Kristiina-Kuusisto-Tampere-Biennale-8395-1
Chisu-2017
Draama-Helmi-2017
Medusa-Piia-Komsi-2022
Canta-Chiara-2019
Suistamon Sähkö Kalevalafest 2019
Suistamon Sähkö Kalevalafest 2019 2
Pekko Käppi Kalevalafest 2019
Paleface Kalevalafest 2019
Mara Balls Kalevalafest 2019
Jaakko Laitinen Kalevalafest 2019
Tuomari Nurmio Tohtori Hillilä Kalevalafest 2019

 

Maarit Kytöharju
maaritkytoharju@gmail.com
+358 (40) 561 2451